Podziękowania

DEUTSCH

Zespół projektu dziękuje wszystkim instytucjom, które poparły i dalej popierają naszą pracę nad stworzeniem pierwszego polsko-niemieckiego, polsko-niemieckiego korpusu równoległego. Przede wszystkim dziękujemy Uniwersytetowi im. Jana Gutenberga w Moguncji, który z wewnątrzuniwersyteckiego Funduszu Promocji Badań (Inneruniversitäre Forschungsförderung) sfinansował stworzenie infterfejsu oraz „korpusu próbnego“.

W szczególności dziękujemy jednak autorom, tłumaczom i wydawcom, którzy zgodzili się na udostępnienie swoich tekstów w korpusie i dzięki którym korpus ten nie mógłby powstać.

Są to:

DIALOG
Deutsch-Polnisches Magazin
Magazyn Polsko-Niemiecki