Polsko-Niemiecki / Niemiecko-Polski Korpus Równoległy

DEUTSCH

Polsko-Niemiecki / Niemiecko-Polski Korpus Równoległy jest wspólnym projektem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Moguncji oraz Instytutu Języka Polskiego PAN.

Od roku 2014 w ramach tego projektu powstaje korpus tekstów polskich i niemieckich z ostatnich 250 lat (beletrystyka, prasa, prawo, literatura faktu) oraz ich tłumaczeń. Informacje na temat aktualnej struktury można znaleźć tutaj.

Wyszukiwarka korpusu