Zespół projektu

DEUTSCH

  • dr hab. Marek Łaziński – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Języka Polskiego
  • dr Andreas Meger – Wydział Translatologii, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Moguncji, Zakład Języka Polskiego w Germersheim
  • dr Ruprecht von Waldenfels – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • mgr Michał Woźniak, mgr Dorota Sieroń – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (obsługa informatyczna i opracowanie tekstów)