Dr. phil. Camill Bartsch

 

Raum: N.322 (früher: 385)

Anschrift: An der Hochschule 2
76726 Germersheim

Telefon: 07274-508-35790
Fax: 07274-508-35463

E-Mail: bartsch@uni-mainz.de

Aktuelle Sprechstunden auf der Seite Ihre Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen am Arbeitsbereich Polnisch

Biografische Daten

10.2005-06.2010: Magister an der Universität Łódź, Polen; Hauptfach Slavistik

10.2008-06.2010: Aufbaustudium Polnisch als Fremdsprache an der Universität Łódź, Polen

10.2009-09.2011: Bachelor an der Universität Łódź, Polen; Hauptfach Germanistik

10.2010-06.2014: Doktor, Promotion an der Universität Łódź, Polen; Hauptfach Polnische Linguistik

08.2014-06.2015: Kosciuszko-Foundation-Gastdozent, Indiana University, USA

10.2015-09.2017: Lektor für Polnisch am Institut für Slavistik, JLU Gießen

10.2017-09.2019: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slavistik, JLU Gießen

seit 10.2019: Lehrkraft für besondere Aufgaben am Arbeitsbereich Polnisch des FTSK der Universität Mainz
Einsatzbereiche: Polnisch-Sprachausbildung, Übersetzungen Deutsch-Polnisch (Gemeinsprache), Verhandlungsdolmetschen

 

Publikationen

Monografien/Sammelbände

1. Kislova E., Knapik-Gawin K., Kubicka E., Szafraniec C., M. Tomancová M., Ulrich S. (Hg.), Die Welt der Slaven Band 46, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 15, Zürich.

2. Szafraniec, Kocot (Hg.) (2016), Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, Łódź.

Aufsätze in Zeitschriften

1. Szafraniec, Framing und Narration in der Nachrichtenübersetzung, in: Gutiérrez Rubio, Grishchenko, Kislova, Kruk , Speed, Týrová  (Hg.), Die Welt der Slaven Band 65, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Wiesbaden: Harrassowitz. (angenommen)

2. Szafraniec, Bednarska (2018), Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego, in: Tambor J., Polonistyka na początku XXI wieku diagnozy koncepcje perspektywy, S. 254-264.

3. Szafraniec, Bednarska (2017) Postkolonialna Słowenia? Proza Gorana Vojnovicia, in: Czaplińska, J., Studia et documenta Slavica, Nr. 3 (3), S. 71-82.

4. Szafraniec, Bednarska (2017) Przypisy tłumacza w wybranych słoweńskich przekładach literatury polskiej, in: Przekłady Literatur Słowiańskich, Nr. 8, S. 205-217.

5. Szafraniec (2016) Nieprzekładalna poezja? Tłumaczenie „Dwunastu stacji” Tomasza Różyckiego na język angielski, in: Kislova E., Kubicka E., Ulrich S., Die Welt der Slaven Band 19, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), S. 268-275.

6. Szafraniec (2015) Sposoby badania błędów w glottodydaktyce. Przegląd koncepcji, in: Dembowska-Wosik I., Grochala B., Pałuszyńska E., Wojenka-Karasek M. (Hg.), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Błąd glottodydaktyczny, Band 22, Łódź, S. 49-59.

7. Szafraniec (2015) Tłumaczenia elementów kulturowych na język słoweński. Wybrane przykłady, in: NDiaye I. A., Przybyszewski S., Rółkowska M. (Hg.) Język polski – nie taki obcy, Olsztyn, S. 97-107.

8. Szafraniec, (2015) Norma v prevodu poljskega slenga v slovenščino, in: Smolej, M., Obdobja 34 , Ljubljana, S. 713-720.

9. Szafraniec, (2015) Wulgaryzmy w tłumaczeniu powieści G. Vojnovicia Cefurji raus! na język polski, in: Blech R., Iwanowska A., Romanowski M., Furia. Literatura-Język-Film, Gdańsk, S. 35-40.

10. Szafraniec (2014) Kultura polska w przekładzie. Problemy ekwiwalencji. in: Dembowska-Wosik I., Grochala B., Pałuszyńska E., Wojenka-Karasek M. (Hg.), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, Band 21, Łódź, S. 393-402.

11. Szafraniec, Bednarska (2014) Czy warto przepuszczać w drzwiach? O interferencji pragmalingwistycznej w nauczaniu języka polskiego Słoweńców, in:n Kaczmarska, E., Zieniewicz, A., Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, Warszawa, S. 111-120.

12. Szafraniec, (2013) Rola wulgaryzmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, in: Nikitina A.H., Cлавянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, Irkuck, S. 306-310.

13. Szafraniec, (2013) Frazeologia polska w wybranych przekładach na język słoweński, in: E. Kislova, E. Kubicka, S. Ulrich, Die Welt der Slaven Band 46, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 16, Zürich, S. 219-224.

14. Szafraniec (2012) Problemy stylistyczno-językowe w tłumaczeniu powieści Czefurzy raus! na język polski, in: Wierzbiński J., Tsoj A., Ginter A., Kamińska A. (Hg.), Teoretyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu, Łódź, S.76-90.

15. Szafraniec (2012) Dwujęzyczność w przekładzie na podstawie tłumaczenia powieści Gorana Vojnovicia Čefurji raus! na język polski, in: Stankovska P., Wtorkowska M., Pallay J.,  Individualni in kolektivni bilingvizem, Ljubljana, S. 410-415.

16. Szafraniec (2012) Analiza stylistyczno-językowa tłumaczenia powieści Gorana Vojnovicia Čefurji raus! na język polski, in: Kislova E., Knapik-Gawin K., Kubicka E., Szafraniec K., Tomancová M., Ulrich S. (Hg.), Die Welt der Slaven Band 46, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 15, Zürich, S. 229-234.

17. Szafraniec, Bednarska (2012) Słoweński język literacki - norma czy brak normy, in: Czaplińska J., Raclavska J.(Hg), Slovanské Studie/Studia Slavica XVI, Opole, S. 86-92.

18. Szafraniec, (2012) Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz elementy przekładu w glottodydaktyce polonistyczne, in: Zarzycka G. (Hg.), Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 19, Łódź, S. 93-104.

19. Szafraniec (2012) Język ulicy i potocyzmy w kontekście nauczania jpjo, in: Garncarek P, Kajak P. (Hg.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, S. 221-227

20. Szafraniec (2011) Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego, in: Grochala, B., Wojenka-Karasek, M. (Hg.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Łódź, S. 229-236.

21. Szafraniec (2011) Funkcja nagłówków prasowych w glottodydaktyce na podstawie "Polityki", in: Biernacka, M., Wojenka-Karasek M. (Hg.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, Łódź, S. 110-116.

22. Szafraniec (2010) Zapożyczenia niemieckie we współczesnych serialach słoweńskich, in: Komorowska E., Kondzioł-Pich K., Panter E. (Hg.), Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, Szczecin, S. 242-247.

23. Szafraniec (2010) Słoweńskie inspiracje do śmiechu, in: Spagińska-Pruszak A., Wyszogrodzka-Liberadzka N. (Hg.), Słowiańskie barwy śmiechu, Gdańsk, S. 201-206.

24. Szafraniec, Bednarska (2009) Słoweński dowcip jako popularny gatunek tradycji ustnej i towarzyskiej rozrywki in: Darasz Z. (Hg.), Współczesna kultura słoweńska i jej źródła, S. 85-96.

25. Szafraniec (2009) Stereotyp cefura w słoweńskim kręgu kulturowym in: Skowronek M. (Hg.), Stereotypy a słowiańszczyzna, Łódź, S. 189-196.