Tagung 2016

„Fotoreportage in Polen und über Polen im 20. Jahrhundert.

Autoren, Themen, lokale und globale Kontexte“

3.-5. November 2016

JGU Mainz, Campus Germersheim

Donnerstag, 3. November (DOL V)

18.00 Eröffnungsvortrag (in deutscher Sprache, simultan gedolmetscht ins Polnische) / wykład inauguracyjny (w języku niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym na język polski)

Anton Holzer (Wien), Erzählende Bilder. Fotoreportage und Fotojournalismus in der Weimarer Republik [Narracyjne obrazy. Fotoreportaż i fotografia dziennikarska w Republice Weimarskiej]

Freitag, 4. November (R. 117)

Tagungssprache: Englisch / język obrad: angielski

9.00 Anja Burghardt (LMU München): Picturing the Polish lands. Photo documen­taries in the Interwar Period

9.45 Schamma Schahadat (Universität Tübingen): „Kronikarki“ – Female Polish Press Photographers

Kaffeepause / przerwa na kawę

11.00 Michał Mrugalski (Universität Tübingen): Photography as a Prop and as a Document: the Photojournalistic Practices of Polish Art post 1956

11.45 Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski): “Liberation”: Visual representation of KL Majdanek and KL Auschwitz in Polish postwar press

Mittagspause / obiad

14.00 Krzysztof Pijarski (Szkoła Filmowa, Łódź): Around „Solidarność”: Huta – Dom – Rodzina (1979) and Rodzina Szczecińska (1980)

14.45 Kamila Leśniak (Uniwersytet Warszawski): The Image of Mankind. Two Humanistic Narratives in Polish Photography

Kaffeepause / przerwa na kawę

16.00 Begleitprogramm

Samstag, 5. November (DOL V)

Tagungssprachen: Deutsch und Polnisch (mit Simultanverdolmetschung) / język obrad: niemiecki i polski (z tłumaczeniem symultanicznym)

9.00 Tomasz Stempowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa): Polska lat 1945-1948 w fotoreportażu krajowym i zagranicznym [Polen in den Jahren 1945-1948 in polnischen und ausländischen Fotoreportagen]

09.45 Margarete Wach (Universität Siegen): Die Welt im Bild: LIFE, MAGNUM Photographers und der Ost-West-Bildertransfer in der Wochenzeitung „Świat“ [Świat w obrazie. Fotografowie z LIFE i MAGNUM a transfer fotografii między Wschodem a Zachodem w tygodniku „Świat”]

Kaffeepause / przerwa na kawę

11.00 Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe, Warszawa): Warszawa w Life-Photographie Jana Kosidowskiego (1922-1992), realizowanej dla tygodnika ilustrowanego „Świat” (1951-1969) [Warschau in Life-Photographie von Jan Kosidowski (1922-1992) für die Wochen­zeitschrift „Świat“ (1951-1969)]

11.45 Ruth Leiserowitz (Deutsches Historisches Institut Warschau): Polen aus jüdischer Perspektive. Fotore­portagen der „Idishen Bilder“ 1937-1939 [Polacy z żydowskiej perspektywy. Fotoreportaż w „Idishe Bilder“ 1937-1939]

Mittagspause / obiad

14.00 Marta Przybyło-Ibadullajev (Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa): Fotografia reportażowa w miesięczniku „Polska” w świetle archiwów Tadeusza Sumińskiego i Jana Jastrzębskiego [Die Reportage-Fotografie in der Monatszeitschrift „Polska“ in den Archiven von Tadeusz Sumiński und Jan Jastrzębski]

14.45 Adam Mazur (Warszawa): „Moment przed potopem”. Trzy spojrzenia na polskich Żydów w przedwojennym fotoreportażu Jerzego Benedykta Dorysa, Romana Vishniaca i Menachema Kipnisa [„Moment vor dem Untergang“. Polnische Juden in der Vorkriegsreportage von Jerzy Benedykt Dorys, Roman Vishniac und Menachem Kipnis]

15.30 Renata Makarska (JGU Mainz/Germersheim): Gesellschaftliche Zäsuren und die Foto­reportage (Josef Koudelka und Stanisław Markowski) [Cezury społeczno-polityczne a fotoreportaż (Josef Koudelka i Stanisław Markowski)]

Abschluss der Tagung / zakończenie konferencji