Tłumaczenie konferencyjne z językiem polskim i niemieckim (studia stacjonarne II stopnia)

 

Na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji (FTSK Germersheim) jako jedynej placówce uniwersyteckiej w Niemczech istnieje możliwość podjęcia studiów tłumaczenia konferencyjnego z językiem polskim i niemieckim (M.A. Konferenzdolmetschen (MAKD)).

Od niedawna w ofercie dydaktycznej Zakładu Polonistyki FTSK Germersheim znajduje się nowy wariant językowy MAKD umożliwiający studiowanie tłumaczenia konferencyjnego z polskim jako językiem ojczystym oraz niemieckim jako jedynym językiem obcym.

 

Dlaczego warto studiować tłumaczenie konferencyjne z jęz. polskim?

Ze względu na fakt, że język polski należy do grupy tzw. „małych języków“, zajęcia na kierunku tłumaczenia konferencyjnego odbywają się w niewielkich grupach, co pozytywnie wpływa na intensywność i efektywność ćwiczeń w zakresie tłumaczenia ustnego, tzn. tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego.

Zróżnicowana tematyka zajęć oraz profesjonalne podejście metodyczne umożliwiają solidne przygotowanie studentów do pracy w różnych dziedzinach i sprostanie trudnym sytuacjom tłumaczeniowym. Regularne ćwiczenia praktyczne w specjalistycznych laboratoriach tłumaczeniowych z wykorzystaniem kabin i pomocy audiowizualnych (m.in. tekstów wygłaszanych przez wykładowcę, oryginalnych przemówień w formie nagrań audio i wideo czy zarejestrowanych na żywo wystąpień wybitnych polityków polskich i niemieckich), możliwość korzystania z wydziałowej audioteki, intensywna praca własna w grupach studenckich, jak również cotygodniowe symulowane konferencje tłumaczeniowe (z oficjalną kabiną polską) pozwalają uzyskać znakomite przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego.

Dyplom uzyskany na kierunku „Tłumaczenie konferencyjne” umożliwia absolwentom wykonywanie odpowiedzialnych zadań tłumaczeniowych w świecie polityki, dyplomacji i biznesu, na kongresach naukowych, w urzędach państwowych i organizacjach międzynarodowych (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rada Europy, NATO itp.) oraz na szeroko pojętym rynku tłumaczeniowym.

 

Warianty językowe z polskim na kierunku „Tłumaczenie konferencyjne”

Podejmując studia tłumaczenia konferencyjnego z językiem polskim, można wybrać polski jako język A, B lub C. Język A jest z reguły językiem ojczystym. Język B jest aktywnym językiem roboczym, z którego tłumaczy się na język ojczysty i odwrotnie. Język C to bierny język roboczy, z którego tłumaczy się na język ojczysty.

Polski jako język A (wariant AB+Ü): Osoby, które wybrały polski jako język A, studiują tzw. wariant AB+Ü. Oprócz udziału w ustnych ćwiczeniach tłumaczeniowych z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski uczęszczają również na zajęcia z tłumaczeń pisemnych w ramach oferty dydaktycznej kierunku M.A. Translation. W tym wariancie językowym studiów MAKD niemiecki jest jedynym językiem obcym.

Polski jako język B lub C (warianty ABC/ACCC): Osoby, które wybrały polski jako język B, uczęszczają na ustne ćwiczenia tłumaczeniowe z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski. Studenci, którzy zdecydowali się wybrać polski jako język C, biorą udział w ćwiczeniach z polskiego na niemiecki. Nie tłumaczą aktywnie z niemieckiego na polski.

Ponadto program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne z nauki o przekładzie ustnym i kulturoznawstwa w jednym lub obu wybranych językach obcych. Wykłady o tematyce kulturoznawczej oraz seminaria z kulturoznawstwa polskiego można wybrać w ramach odpowiednich modułów z oferty dydaktycznej Zakładu Polonistyki.

 

Wymagania, rekrutacja i test predyspozycyjny

Informacje dotyczące wymogów formalnych, rekrutacji oraz testu predyspozycyjnego umożliwiającego podjęcie studiów tłumaczenia konferencyjnego znajdą Państwo tutaj.

 

Informacje uzupełniające

Program studiów: Informacje dotyczące zajęć, treści nauczania i przebiegu studiów znajdą Państwo na stronie Im Studium: M. A. Konferenzdolmetschen.

Kombinacje językowe i informacje uzupełniające: Możliwe kombinacje językowe i informacje uzupełniające dotyczące studiów na kierunku „Tłumaczenie konferencyjne“ znajdą Państwo tutaj.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia tłumaczenia konferencyjnego znajdą Państwo tutaj.

Informacje ogólne i aktualności dotyczące studiów na wydziale FTSK Germersheim znajdą Państwo tutaj.